miercuri

13 septembrie 2017

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

Ioan 1:9