miercuri

7 iunie 2017

Dreptatea îl protejează pe cel integru, dar răutatea îl răstoarnă pe cel păcătos.
Proverbe 13:6 NTR