marți

6 iunie 2017

Da, El este stânca şi ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
Psalmii 62:2