vineri

30 iunie 2017

Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Romani 8:14 NTR