miercuri

28 iunie 2017

Fericit este omul care îndură ispita! Căci, după ce a fost dovedit bun, va primi coroana vieții, pe care Domnul a promis‑o celor ce‑L iubesc.

Iacov 1:12 NTR