joi

1 iunie 2017

Însă, în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât învingători prin Cel Care ne‑a iubit.

Romani 8:37 NTR