marți

23 may 2017

Așa vorbește Domnul, Cel Care a făcut pământul, Domnul, Care l‑a întocmit ca să‑l statornicească, al Cărui Nume este Domnul:
«Cheamă‑Mă și‑ți voi răspunde! Îți voi face cunoscute lucruri mari, lucruri neînțelese, pe care nu le știi.»

Ieremia 33:2‭-‬3