miercuri

10 mai 2017

După cum fierul ascute fierul, tot astfel și omul însuși îl face mai ager pe semenul său.
Proverbe 27:17 NTR