marți

2 mai 2017

Smerenia și teama de Domnul aduc bogăție, onoare și viață.

Proverbe 22:4 NTR