sâmbătă

8 aprilie 2017

Cine are mulți prieteni poate ajunge la ruină, dar există un amic care ține la tine mai mult decât un frate.
Proverbe 18:24 NTR