vineri

7 aprilie 2017

Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni:
Omul Cristos Isus, Care S‑a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare în locul tuturor
– despre aceasta s‑a depus mărturie la vremea potrivită.
1 Timotei 2:5‭-‬6 NTR