duminică

16 aprilie 2017

Și oricine trăiește și crede în Mine în veci nu va muri. Crezi lucrul acesta?
Ioan 11:26 NTR