joi

13 aprilie 2017

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru.
Romani 6:23 NTR