marți

21 martie 2017

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți!
Faptele Apostolilor 4:12 NTR