miercuri

15 martie 2017

Carnea și inima pot să mi se prăpădească, dar Dumnezeu este stânca inimii mele și partea mea de moștenire pe vecie.
Psalmii 73:26 NTR