marți

14 martie 2017

Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel.
Iacov 3:16 NTR