luni

13 martie 2017

În cele din urmă, întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
Efeseni 6:10 NTR