sâmbătă

11 martie 2017

Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina!
Psalmii 16:8 NTR