duminică

5 februarie 2017

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucurați-vă!
Filipeni 4:4 NTR