sâmbătă

25 februarie 2017

Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați‑vă cu simțăminte curate , cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare
Coloseni 3:12