sâmbătă

7 ianuarie 2017

Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în Mine și în care rămân Eu aduce mult rod. Căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic.
Ioan 15:5 NTR