miercuri

4 ianuarie 2017

După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos Isus, vă va desăvârși El Însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini.
1 Petru 5:10