marți

3 ianuarie 2017

Isus i-a răspuns: —Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 14:6 NTR