sâmbătă

21 ianuarie 2017

De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră, gândindu-vă la ce veţi mânca sau la ce veţi bea; nici pentru trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare viaţa nu înseamnă mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?
Matei 6:25