vineri

20 ianuarie 2017

Iisus i-a răspuns: „ Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta!
Matei 22:37