miercuri

18 ianuarie 2017

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul cuvenit, El să vă înalţe.
1 Petru 5:6