marți

17 ianuarie 2017

Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide
Matei 7:7