marți

10 ianuarie 2017

2 Tesaloniceni 3:5
Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!