miercuri

7 Decembrie 2016

Și Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl , plin de har și de adevăr.
Ioan 1:14 NTR