sâmbătă

24 Decembrie 2016

Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime din oștirea cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând: „Slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ, între oamenii peste care se odihnește bunăvoința Lui !"
Luca 2:13‭-‬14 NTR