miercuri

21 Decembrie 2016

„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oștirilor, în ziua în care Eu Îmi voi întemeia proprietatea. Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care-i slujește. Și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care Îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu-I slujește!

Maleahi 3:17-18