duminică

18 Decembrie 2016

A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât o jertfă.
Proverbe 21:3 NTR