sâmbătă

17 Decembrie 2016

Te caut din toată inima mea: nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale! Psalmii 119:10 NTR