miercuri

9 noiembrie 2016

Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngâmfare, ci, în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Filipeni 2:3‭-‬4 NTR