marți

22 noiembrie 2016

Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos. 1 Corinteni 15:57 NTR