luni

14 nov 2016

Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul , planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11