sâmbătă

12 noiembrie 2016

Ale Tale sunt, Doamne, măreția, puterea, gloria, biruința și maiestatea, atât în ceruri, cât și pe pământ! A Ta, Doamne, este stăpânirea și Tu Te înalți ca suveran peste toate!
1 Cronici 29:11