duminică

9 octombrie 2016

Gustați și vedeți cât de bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
Psalmii 34:8 NTR