miercuri

5 octombrie 2016

Când voi ajunge să cunosc judecățile Tale cele drepte, Te voi lăuda în curăție de inimă.
Psalmii 119:7 NTR