miercuri

12 octombrie 2016

În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
Efeseni 6:10 NTR