luni

10 octombrie 2016

Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!
Psalmii 16:8 NTR