miercuri

7 Septembrie 2016

„Ascultați Cuvântul Domnului , neamuri, și vestiți-l în ostroavele de departe! Spuneți: «Cel Ce l-a risipit pe Israel îl va aduna și Își va păzi turma ca un păstor!»
Ieremia 31:10 NTR