marți

6 Septembrie 2016

Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieții … În prezența Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări veșnice!
Psalmi 16:11 NTR