luni

5 septembrie 2016

Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe cei din poporul tău, ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
Leviticul 19:18 NTR