duminică

4 Septembrie 2016

Pentru că este scris: „Viu sunt Eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă Îl va mărturisi pe Dumnezeu!“
Romani 14:11 NTR