joi

14 Septembrie 2016

Căci și Cristos a suferit o dată pentru totdeauna pentru păcate – El , Cel Drept, pentru cei nedrepți – ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul, 1 Petru 3:18 NTR