miercuri

3 August 2016

După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos, vă va echipa El Însuși, vă va întări, vă va da putere și vă va face de neclintit.

1 Petru 5:10 NTR