sâmbătă

27 August 2016

Celui cu mintea statornică Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine.
Isaia 26:3 NTR