sâmbătă

23 iulie 2016

Psalmul 112:4
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.