vineri

22 iulie 2016

Psalmul 112:9
El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.